Letní tábory na zkoušku - Ferdinandov 2021

 

JAKA zapsaný spolek zve všechny své příznivce na 20. ročník letních dětských táborů. Věková hranice dětí na zkoušku je od 6 let do 9 let. Opět jedeme do Ferdinandova u městečka Hejnice na úpatí Jizerských hor. Čeká nás táborová základna o celkové kapacitě cca. 100 osob, která je po ničivých povodních v roce 2010 v perfektním stavu, a to díky všem dobrovolníkům z řad členů JAKA z.s. a především díky organizaci Lesy ČR. Podařilo se opravit koryto Velkého Štolpichu včetně opěrné zdi, můstek na táborovou louku a ostatní terénní překážky. Na táboře je 30 nových chatek pro 60 účastníků a 20 stanů s podsadou o kapacitě 20 osob. Zděný objekt nabízí ubytovací kapacitu pro 40 táborníků, dále sociální a stravovací vybavení dle hygienických norem. Na jaře roku 2014 byla zrekonstruována jídelna tak, aby plnila všechny požadavky, které na ni byly kladeny.

Program táborů na zkoušku

Program „táborů na zkoušku“ je velmi pečlivě připravený, se spoustou her a zábavných soutěží, malování v přírodě, vytváření drobných dárků z přírodních materiálů apod. Ročník 2021 je ve znamení „VIKINGŮ”, intelekt a dovednosti v různých oborech zde budou důležitou předností členů jednotlivých oddílů. Tábor dětem zpříjemní věku přiměřená táborová hra, která probíhá společně s velkými dětmi z tábora, taneční aktivity, koupání a výlety. Tento táborový pobyt je specifický svou kreativitou – uhradíte týden (základní částku viz.níže) pokud se bude dítěti na táboře líbit, telefonicky se dohodneme na další týden – do konce běžného 14-ti denního turnusu. Pokud s touto variantou sympatizujete, prosíme o sbalení věcí na 14 dní. Následně se hradí pouze částka do celkové ceny 14ti denního tábora, nikoliv ještě jednou cena za týden. V případě velké a ještě větší „stýskavosti“ je možné odvézt dítě již třeba po třech dnech. Zde je ale nutná vlastní doprava a cena pobytu za týden se již nevrací. Maminky se nemusejí obávat o nedostatek péče, protože k malým dětem vždy přidělujeme trpělivé a zkušené oddílové vedoucí. U těchto oddílů na cca. 10 dětí budou vedoucí tři. Tábor je vhodný pro zvídavé děti, ale i pro nejmenší nebo bázlivé, stýskavé a úplné táborové začátečníky, kterým je věnovaná mimořádná péče. V oddíle je 8 -10 dětí, na zdravotní i psychický stav se mohou rodiče průběžně informovat (čísla mobilů budou uvedeny v pokynech k odjezdu). Děti budou mít k dispozici lůžkoviny, neboť jsou ubytované ve zděné budově, ve čtyř až šestilůžkových pokojích. Co s sebou. Přijímáme 20 dětí do turnusu. V případě prodloužení pobytu o další týden se doplatek hradí do ukončení celého pobytu na účet JAKA z.s. - 419585028/5500.


Věkové rozmezí pro tábor na zkoušku


6 - 9 let

Termíny a ceny roku 2021


1.turnus   3.7. – 10.7.2021 - cena 3.700,- Kč - sp.symbol 202004
2.turnus 17.7. – 24.7.2021 - cena 3.500,- Kč - sp.symbol 202005
3.turnus 31.7. – 7.8.2021 - cena 3.500,- Kč - sp.symbol 202006

Za služby účastníkem nečerpané se cena nevrací (doprava, výlet atd).

 

Odesláním přihlášky v elektronické nebo papírové podobě rodiče účastníka LDT prohlašují, že se seznámily se zásadami ochrany osobních údajůvšeobecnými podmínkami akcí pro děti a mládež pořádaných JAKA z.s.. Rodné číslo účastníka je současně variabilním symbolem při úhradě platby za tábor. Informace uvedené v přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele táborů, především ke sjednání úrazového pojištění, a nebudou poskytnuty třetím osobám.
V ceně tábora je obsaženo: ubytování, plná penze (strava 5x denně), pojištění pro cesty a pobyt, doprava z Prahy a zpět, výlet, vedoucí a instruktoři, sladké a jiné odměny pro děti, zdravotnický dohled.

Přihlášení dítěte na tábor se realizuje následujícím způsobem:

1. Pomocí ON LINE formuláře

 • vyberte si termín a typ tábora
 • vyplňte formulář a odešlete
 • vyčkejte na obdržení ,,Potvrzení přijetí přihlášky"
 • následně si vytiskněte, vyplňte a potvrďte tyto tiskopisy:
  - Informace pro zdravotníka I. – Bezinfekčnost (datum v den odjezdu na tábor)
  - Informace pro zdravotníka II. – Lékařský posudek
  - Prohlášení
 • konkrétní pokyny k odjezdu a tiskoviny, které se odevzdávají v den odjezdu - viz níže.

2. Pomocí papírové přihlášky z www.jaka.cz, e-mailu, osobně

 • vyberte si termín a typ tábora
 • vyplňte přihlášku, ke stažení zde: Přihláška
 • vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail: tabory@jaka.cz, či na kontaktní adresu JAKA z.s. Sadová 8, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
 • následně si vytiskněte, vyplňte a potvrďte tyto tiskopisy:
  - Informace pro zdravotníka I. – Bezinfekčnost (datum v den odjezdu na tábor)
  - Informace pro zdravotníka II. – Lékařský posudek
  - Prohlášení
 • konkrétní pokyny k odjezdu a tiskoviny, které se odevzdávají v den odjezdu - viz níže.

Platba

Přihláška vstupuje v platnost po zaplacení zálohy 2500,- Kč. V případě nedostatku volných míst mají přednost účastníci, kteří zaplatili dříve. Je možné vystavit fakturu pro úhradu zaměstnavatelem, dohodnout splátkové zaplacení tábora nebo platbu hotově v sídle JAKA, z.s. ve Zdiměřicích.

ZÁLOHA – nejpozději do 30.4.2021
DOPLATEK – nejpozději do 25.6.2021

 • Úhrada složenkou typu A, či převodem na účet JAKA z.s. u Raiffeissen BANK Praha č.ú.: 419585028/5500
 • Variabilní symbol je rodné číslo Vašeho dítěte
 • Specifický symbol je druh tábora (naleznete jej u ceny tábora)
  (Prosíme, neplaťte za více účastníků pod jedním VS.)

Pro ověření doručení platby nám napište na tabory@jaka.cz a to s odstupem 14 dnů od zaplacení nebo info na čísle 731 480 121 nebo 241 93 16 65 (potvrzení o doručení platby automaticky NEODESÍLÁME).

Informace k odjezdu a tiskoviny, které se odevzdávají:

 • konkrétní pokyny k odjezdu obdržíte v dostatečném předstihu, cca 3 týdny před odjezdem. Informace rozesíláme e-mailem, zároveň budou umístěny na www.jaka.cz
 • Odjezd je ze stanice metra ,,B“ Černý Most – stanoviště rekreační dopravy – prodloužené nástupiště MHD směrem ven z Prahy

 • vyplněný a podepsaný formulář „Informace pro zdravotníka I.
 • kopii vyplněného a potvrzeného formuláře „Informace pro zdravotníka II.“ 
  (originál má platnost 2 roky od potvrzení, můžete ho využít na další akce (např. ŠVP), stejně tak, pokud máte potvrzení lékaře z jiné předchozí akce, které není starší 2 let, postačí kopie tohoto potvrzení, které musí být platné po dobu pobytu). Bez potvrzení od lékaře a bezinfekčnosti nemůže být dítě na tábor přijato.
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny (kopii kartičky nalepte na určené místo ve formuláři „Informace pro zdravotníka I.“)
 • kopii očkovacího průkazu
 • léky, které dítě pravidelně užívá (prosíme, aby na krabičce léků bylo napsané jméno dítěte a v informacích pro zdravotníka uvedeno dávkování)
 • vyplněný a podepsaný formulář „Prohlášení

Poučení:

S sebou nebrat: Velké finanční obnosy, zlaté šperky, střelné a bodné zbraně, omamné a psychotropní látky, alkohol a tabákové výrobky. - provozovatel si vyhrazuje právo, v případě porušení tohoto zákazu, individuální posouzení nebezpečnosti takového jednání a rozhodnout o uschování věcí do konce pobytu, či v případě konzumace alkoholu, drog nebo tabákových výrobků ukončit po dohodě s rodiči dítěti pobyt.

Ostatní:

Rodiče přihlášením dítěte souhlasí:

 • že nezamlčeli žádné důležité skutečnosti o zdravotním stavu dítěte
 • že v případě úmyslného poškození majetku provozovatele dítětem, rodiče hradí vzniklou škodu
 • provozovatel neručí za případnou ztrátu či poškození movitých věcí dítěte (mobil, tablet atd.)
 • udělují svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z tábora. Souhlasí s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách, které tábor využívá k propagaci (např. facebook.com, jaka.czwww.rajce.idnes.czatd.). Rovněž souhlasí s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace tábora v tisku nebo časopise. Souhlasí i s uveřejněním fotografií na webových stránkách sponzorů. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním ke shora uvedeným účelům
 • že dítě může v naléhavém případě absolvovat v době pobytu na táboře vyšetření a ošetření lékařem. V této situaci nás bude zastupovat jakožto doprovod dítěte zdravotník zotavovací akce (případně hlavní vedoucí tábora či oddílový vedoucí). O takovéto události budou rodiče neprodleně informováni
 • že souhlasí s dopravou dítěte k lékaři v případě potřeby vozidlem, které bude na táboře k dispozici
 • proplacení poplatků za případné ošetření u lékaře bude vyžadováno po příjezdu

S sebou na tábor na zkoušku:

V případě, že uvažujete o možnosti prodloužení tábora na zkoušku na 14 dní-pokud se bude dítěti na táboře líbit, sbalte táborníkovi věci na celých 14 dní.

8x spodní prádlo, 8x ponožky(spodní prádlo raději navíc), 1x punčocháče, 2x tepláková souprava, 2x náhradní tepláky (kalhoty), 3x tričko krátký rukáv, 2x triko dlouhý rukáv, 2x kraťasy, 2x svetr nebo mikinu, 1x teplou bundu, 1x větrovku, čepici s kšiltem, šátek, 1x bačkory, pláštěnku, plavky, neplavci kruh či rukávky, 2x ručník, hřeben, zubní kartáček s pastou, mýdlo, šampon, repelent, opalovací krém s UV filtrem, papírové kapesníky, 2x sportovní obuv, sandály do vody, holiny!!!, baterku, psací potřeby, dopisní papír, obálky a známky, batůžek na výlet (velikosti na pláštěnku, pití, svačinu), ešus, lžíci, příbor, hrnek s uchem nejlépe nerozbitný, popř. oblíbený polštářek, spací pytel, doporučené kapesné 300,- Kč – děti mají vše hrazené z celkové ceny tábora

Žádáme rodiče, aby vše řádně označili alespoň iniciály dítěte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolik k přihlášení a placení, věci na tábor jsou vypsány v přihlášce, zbývá tedy nastínit, kam vlastně děti pojedou. Děti jsou ubytovány v chatkách s okénkem o kapacitě 90 dětí. Horský potok protékající kolem celého tábora odděluje táborovou louku od pevné budovy. Zde je možno dětem zajistit v případě nepřízně počasí usušení věcí a také zde bude zřízena marodka. Součástí základny je jídelna o rozloze 200 m2, kde probíhá stravování dětí a taktéž náhradní program při nepřízni počasí. Kuchyně má kapacitu 200 jídel a obsluhu tvoří dva kuchaři. Ze zištných důvodů je stravování realizováno pomocí vlastních či po dohodě zapůjčených nádob, (ešusů) o které děti pod dohledem vedoucích a zdravotníka pečují. Pitný režim je v plném rozsahu zajištěn várnicí s čajem a šťávou, které jsou průběžně doplňovány. I sociální zařízení je součástí pevné budovy (sprchy, WC, umývací koryto). Suché WC je pak zřízeno na táborové louce. Sportovní vyžití a vlastní program tábora je možné realizovat na hřišti (součást tábora), dále pak na louce za táborem, (dohodnuto s majitelem) a také v nedalekém lese ve vlastnictví státu.