Letní tábory na zkoušku - Ferdinandov 2018

 

JAKA zapsaný spolek zve všechny své příznivce na 18. ročník letních dětských táborů. Věková hranice dětí na zkoušku je od 6 let do 9 let. Opět jedeme do Ferdinandova u městečka Hejnice na úpatí Jizerských hor. Čeká nás táborová základna o celkové kapacitě cca. 100 osob, která je po ničivých povodních v roce 2010 v perfektním stavu, a to díky všem dobrovolníkům z řad členů JAKA z.s. a především díky organizaci Lesy ČR. Podařilo se opravit koryto Velkého Štolpichu včetně opěrné zdi, můstek na táborovou louku a ostatní terénní překážky. Na táboře je 30 nových chatek pro 60 účastníků a 20 stanů s podsadou o kapacitě 20 osob. Zděný objekt nabízí ubytovací kapacitu pro 40 táborníků, dále sociální a stravovací vybavení dle hygienických norem. Na jaře roku 2014 byla zrekonstruována jídelna tak, aby plnila všechny požadavky, které na ni byly kladeny.

Program táborů na zkoušku

Program „táborů na zkoušku“ je velmi pečlivě připravený, se spoustou her a zábavných soutěží, malování v přírodě, vytváření drobných dárků z přírodních materiálů apod. Ročník 2018 je ve znamení HVĚZDNÁ BRÁNA - CESTA DO NEZNÁMA, intelekt a dovednosti v různých oborech zde budou důležitou předností členů jednotlivých oddílů. Tábor dětem zpříjemní věku přiměřená táborová hra, která probíhá společně s velkými dětmi z tábora, taneční aktivity, koupání a výlety. Tento táborový pobyt je specifický svou kreativitou – uhradíte týden (základní částku viz.níže) pokud se bude dítěti na táboře líbit, telefonicky se dohodneme na další týden – do konce běžného 14-ti denního turnusu. Pokud s touto variantou sympatizujete, prosíme o sbalení věcí na 14 dní. Následně se hradí pouze částka do celkové ceny 14ti denního tábora, nikoliv ještě jednou cena za týden. V případě velké a ještě větší „stýskavosti“ je možné odvézt dítě již třeba po třech dnech. Zde je ale nutná vlastní doprava a cena pobytu za týden se již nevrací. Maminky se nemusejí obávat o nedostatek péče, protože k malým dětem vždy přidělujeme trpělivé a zkušené oddílové vedoucí. U těchto oddílů na cca. 10 dětí budou vedoucí tři. Tábor je vhodný pro zvídavé děti, ale i pro nejmenší nebo bázlivé, stýskavé a úplné táborové začátečníky, kterým je věnovaná mimořádná péče. V oddíle je 8 -10 dětí, na zdravotní i psychický stav se mohou rodiče průběžně informovat (čísla mobilů budou uvedeny v pokynech k odjezdu). Děti budou mít k dispozici lůžkoviny, neboť jsou ubytované ve zděné budově, ve čtyř až šestilůžkových pokojích. Co s sebou. Přijímáme 20 dětí do turnusu. V případě prodloužení pobytu o další týden se doplatek hradí do ukončení celého pobytu na účet JAKA z.s. - 419585028/5500.


Věkové rozmezí pro tábor na zkoušku


6 - 9 let

Termíny a ceny roku 2018


1.turnus 30.6. – 7.7.2018 --- cena 2.700,- Kč --- sp.symbol 201804 - VOLNÁ MÍSTA - 11
2.turnus 14.7. – 21.7.2018 --- cena 2.500,- Kč --- sp.symbol 201805 - VOLNÁ MÍSTA - 4
3.turnus 28.7. – 4.8.2018 --- cena 2.500,- Kč --- sp.symbol 201806 - STOP STAV

Odesláním přihlášky v elektronické nebo papírové podobě rodiče účastníka LDT prohlašují, že se seznámily se všeobecnými podmínkami akcí pro děti a mládež pořádaných JAKA z.s.. Rodné číslo účastníka je současně variabilním symbolem při úhradě platby za tábor. Informace uvedené v přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele táborů, především ke sjednání úrazového pojištění, a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Všechny turnusy zajišťuje JAKA z.s. vlastními vedoucími, cena jednotlivých typů táborů je uvedena v komentáři.
Přihláška vstupuje v platnost po zaplacení zálohy 1500,- Kč do 30.4.2018. Poté následuje úhrada zbylé částky pobytu do 22.6.2018. V případě nedostatku volných míst mají přednost účastníci, kteří zaplatili dříve. Aby tímto nebyl nikdo znevýhodněn, je možné složit zálohu ihned a zbylou částku uhradit do 22.6.2018. Je možné vystavit fakturu pro úhradu zaměstnavatelem, dohodnout splátkové zaplacení tábora nebo platbu hotově v sídle JAKA, z.s. ve Zdiměřicích.
V ceně tábora je obsaženo: ubytování, plná penze (strava 5x denně), pojištění pro cesty a pobyt, doprava z Prahy a zpět, výlet, vedoucí a instruktoři, sladké a jiné odměny pro děti, zdravotnický dohled.

Přihlášení dítěte na tábor a platba se realizuje následujícím způsobem:

1. Pomocí ON LINE formuláře

 • vyberte si termín tábora a typ tábora
 • vyplňte formulář a odešlete
 • vyčkejte na potvrzení obdržení a registraci dítěte
 • vytiskněte si přihlášku 1. a 2.část (Tábory – ke stažení) – vyplňte a nechte potvrdit pediatra příslušnou část (možno použít případně formulář ze školy). Bezinfekčnost potvrzuje zákonný zástupce dítěte až v den odjezdu na tábor. Tuto přihlášku odevzdáte u odjezdu autobusu, bez potvrzení od lékaře (možno použít případně formulář ze školy, potvrzení musí být v platnosti v době konání tábora - prosíme o kopii) a bezinfekčnosti nemůže být dítě na tábor přijato.
 • uhraďte zálohu 1500,- Kč do 30.4.2018, poté uhraďte zbylou částku pobytu složenkou typu A, či převodem na účet JAKA z.s. u Raiffeissen BANK Praha nejpozději do 22.6.2018 č.ú.: 419585028/5500 pod variabilním symbolem, tedy rodným číslem Vašeho dítěte, nezapomeňte vyplnit specifický symbol vyjadřující druh tábora, na který chcete jet. Prosíme, neplaťte za více účastníků pod jedním VS.
 • konkrétní pokyny k odjezdu a bezinfekčnost obdržíte v dostatečném předstihu, cca 3 týdny před odjezdem. Informace rozesíláme e-mailem, zároveň budou umístěny na jaka.cz
 • u odjezdu se odevzdává i kopie kartičky zdravotní pojišťovny a především kopie očkovacího průkazu dítěte!!!

 2. Přihlášení pomocí papírové přihlášky z www.jaka.cz, e-mailu, osobně

 • vyplňte obě části přihlášky, ke stažení zde: 1. část, 2. část,
 • vyplněnou 2.část odešlete na e-mail:tabory@jaka.cz, či na kontaktní adresu JAKA z.s. Sadová 8, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
 • část přihlášky vyplňte a nechte potvrdit pediatra (možno také použít formulář ze školy, který je v platnosti v době konání tábora-prosíme o kopii). Bezinfekčnost potvrzuje zákonný zástupce dítěte až v den odjezdu na tábor. Tuto část přihlášky odevzdáte u odjezdu autobusu, bez potvrzení od lékaře a bezinfekčnosti nemůže být dítě na tábor přijato.
 • konkrétní pokyny k odjezdu a bezinfekčnost obdržíte v dostatečném předstihu, cca 3 týdny před odjezdem. Informace rozesíláme e-mailem a budou také umístěny na jaka.cz. Pokud máte zájem o zaslání prostřednictvím české pošty, prosíme o předchozí domluvu.
 • u odjezdu se odevzdává i kopie kartičky zdravotní pojišťovny a kopie očkovacího průkazu.

Poučení:

S sebou nebrat: Velké finanční obnosy, zlaté šperky, střelné a bodné zbraně, omamné a psychotropní látky, alkohol a tabákové výrobky. - provozovatel si vyhrazuje právo, v případě porušení tohoto zákazu, individuální posouzení nebezpečnosti takového jednání a rozhodnout o uschování věcí do konce pobytu, či v případě konzumace alkoholu, drog nebo tabákových výrobků ukončit po dohodě s rodiči dítěti pobyt.

Ostatní:

Rodiče přihlášením dítěte souhlasí:

 • že nezamlčeli žádné důležité skutečnosti o zdravotním stavu dítěte
 • že v případě úmyslného poškození majetku provozovatele dítětem, rodiče hradí vzniklou škodu
 • provozovatel neručí za případnou ztrátu či poškození movitých věcí dítěte (mobil, tablet atd.)
 • udělují svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z tábora. Souhlasí s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách, které tábor využívá k propagaci (např. facebook.com, www.jaka.cz, www.rajce.idnes.cz atd.). Rovněž souhlasí s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace tábora v tisku nebo časopise. Souhlasí i s uveřejněním fotografií na webových stránkách sponzorů. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním ke shora uvedeným účelům
 • že dítě může v naléhavém případě absolvovat v době pobytu na táboře vyšetření a ošetření lékařem. V této situaci nás bude zastupovat jakožto doprovod dítěte zdravotník zotavovací akce (případně hlavní vedoucí tábora či oddílový vedoucí). O takovéto události budou rodiče neprodleně informováni
 • proplacení poplatků za případné ošetření u lékaře bude vyžadováno po příjezdu

Organizační pokyny:

návštěvy rodičů a jiných osob v táboře nejsou povoleny, pravidelně dětem pište.

S sebou na tábor na zkoušku:

V případě, že uvažujete o možnosti prodloužení tábora na zkoušku na 14 dní-pokud se bude dítěti na táboře líbit, sbalte táborníkovi věci na celých 14 dní.

8x spodní prádlo, 8x ponožky(spodní prádlo raději navíc), 1x punčocháče, 2x tepláková souprava, 2x náhradní tepláky (kalhoty), 3x tričko krátký rukáv, 2x triko dlouhý rukáv, 2x kraťasy, 2x svetr nebo mikinu, 1x teplou bundu, 1x větrovku, čepici s kšiltem, šátek, 1x bačkory, pláštěnku, plavky, neplavci kruh či rukávky, 2x ručník, hřeben, zubní kartáček s pastou, mýdlo, šampon, repelent, opalovací krém s UV filtrem, papírové kapesníky, 2x sportovní obuv, sandály do vody, holiny!!!, baterku, psací potřeby, dopisní papír, obálky a známky, batůžek na výlet (velikosti na pláštěnku, pití, svačinu), ešus, lžíci, příbor, hrnek s uchem nejlépe nerozbitný, popř. oblíbený polštářek, spací pytel, doporučené kapesné 300,- Kč – děti mají vše hrazené z celkové ceny tábora

Žádáme rodiče, aby vše řádně označili alespoň iniciály dítěte

Součástí táborové základny je jídelna o rozloze 200 m2, kde probíhá stravování dětí a taktéž náhradní program při nepřízni počasí. Kuchyně má kapacitu 200 jídel a obsluhu tvoří dva kuchaři. Ze zištných důvodů je stravování realizováno pomocí vlastních či po dohodě zapůjčených nádob, (ešusů) o které děti pod dohledem vedoucích a zdravotníka pečují. Pitný režim je v plném rozsahu zajištěn várnicí s čajem a šťávou, které jsou průběžně doplňovány. I sociální zařízení je součástí pevné budovy (sprchy, WC, umývací koryto). Suché WC je pak zřízeno na táborové louce. Sportovní vyžití a vlastní program tábora je možné realizovat na hřišti (součást tábora), dále pak na louce za táborem, (dohodnuto s majitelem) a také v nedalekém lese ve vlastnictví státu.