Letní dětské tábory Ferdinandov 2021

 

JAKA zapsaný spolek zve všechny své příznivce na 20. ročník letních dětských táborů. Věková hranice je od 6 let do 17 let. Opět jedeme do Ferdinandova u městečka Hejnice na úpatí Jizerských hor. Čeká nás táborová základna o celkové kapacitě cca. 100 osob, která je po ničivých povodních v roce 2010 v perfektním stavu, a to díky všem dobrovolníkům z řad členů JAKA z.s. a především díky organizaci Lesy ČR. Podařilo se opravit koryto Velkého Štolpichu včetně opěrné zdi, můstek na táborovou louku a ostatní terénní překážky. Na táboře je 30 nových chatek pro 60 účastníků a 20 stanů s podsadou o kapacitě 20 osob. Zděný objekt nabízí ubytovací kapacitu pro 40 táborníků, dále sociální a stravovací vybavení dle hygienických norem. Na jaře roku 2014 byla zrekonstruována jídelna tak, aby plnila všechny požadavky, které na ni byly kladeny.

Táborový program

Táborový program se skládá z mnoha aktivit, které děti v průběhu 14 dnů absolvují. Základním pilířem je celotáborová hra s určitým dějem, který si vedoucí pod vedením hlavního vedoucího připravují již v průběhu roku. Ročník 2021 je ve znamení „VIKINGŮ ”, intelekt a dovednosti v různých oborech zde budou důležitou předností členů jednotlivých oddílů. Významným prvkem programu tábora je sport, ať již týmový – fotbal, házená, vybíjená…nebo individuální – turistika, běh, orientace. V posledních letech nechybí ani možnost on line přístupu k webu – na táboře je internetové připojení a starším účastníkům umožňujeme komunikaci s rodiči, kamarády a spolužáky. Současně tuto možnost využíváme i při komunikaci s rodiči – na tábor je možné posílat vzkazy, které dětem předáme. Program tábora má svůj řád, v němž je zahrnuto stravování 5x denně dle norem pro stravovací a zotavovací akce dětí a mládeže. Součástí je koupání v nedalekém rybníku, výlet do Liberce, návštěva agua centra a řada dalších aktivit.

Termíny a ceny roku 2021

1.turnus 3.7. – 17.7.2021 - cena 5.300,- Kč - sp.symbol 202001   
2.turnus 17.7. – 31.7.2021 - cena 5.000,- Kč - sp.symbol 202002 

3.turnus 31.7. – 14.8.2021 - cena 5.000,- Kč - sp.symbol 202003  


Za služby účastníkem nečerpané se cena nevrací (doprava, výlet atd).

 

Odesláním přihlášky v elektronické nebo papírové podobě rodiče účastníka LDT prohlašují, že se seznámily se zásadami ochrany osobních údajůvšeobecnými podmínkami akcí pro děti a mládež pořádaných JAKA z.s.. Rodné číslo účastníka je současně variabilním symbolem při úhradě platby za tábor. Informace uvedené v přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele táborů, především ke sjednání úrazového pojištění, a nebudou poskytnuty třetím osobám.
V ceně tábora je obsaženo: ubytování, plná penze (strava 5x denně), pojištění pro cesty a pobyt, doprava z Prahy a zpět, výlet, vedoucí a instruktoři, sladké a jiné odměny pro děti, zdravotnický dohled.

Přihlášení dítěte na tábor se realizuje následujícím způsobem:

1. Pomocí ON LINE formuláře

 • vyberte si termín a typ tábora
 • vyplňte formulář a odešlete
 • vyčkejte na obdržení ,,Potvrzení přijetí přihlášky"
 • následně si vytiskněte, vyplňte a potvrďte tyto tiskopisy:
  - Informace pro zdravotníka I. – Bezinfekčnost (datum v den odjezdu na tábor)
  - Informace pro zdravotníka II. – Lékařský posudek
  - Prohlášení
 • konkrétní pokyny k odjezdu a tiskoviny, které se odevzdávají v den odjezdu - viz níže.

2. Pomocí papírové přihlášky z www.jaka.cz, e-mailu, osobně

 • vyberte si termín a typ tábora
 • vyplňte přihlášku, ke stažení zde: Přihláška
 • vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail: tabory@jaka.cz, či na kontaktní adresu JAKA z.s. Sadová 8, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
 • následně si vytiskněte, vyplňte a potvrďte tyto tiskopisy:
  - Informace pro zdravotníka I. – Bezinfekčnost (datum v den odjezdu na tábor)
  - Informace pro zdravotníka II. – Lékařský posudek
  - Prohlášení
 • konkrétní pokyny k odjezdu a tiskoviny, které se odevzdávají v den odjezdu - viz níže.

Platba

Přihláška vstupuje v platnost po zaplacení zálohy 2500,- Kč. V případě nedostatku volných míst mají přednost účastníci, kteří zaplatili dříve. Je možné vystavit fakturu pro úhradu zaměstnavatelem, dohodnout splátkové zaplacení tábora nebo platbu hotově v sídle JAKA, z.s. ve Zdiměřicích.

ZÁLOHA – nejpozději do 30.4.2021
DOPLATEK – nejpozději do 25.6.2021

 • Úhrada složenkou typu A, či převodem na účet JAKA z.s. u Raiffeissen BANK Praha č.ú.: 419585028/5500
 • Variabilní symbol je rodné číslo Vašeho dítěte
 • Specifický symbol je druh tábora (naleznete jej u ceny tábora)
  (Prosíme, neplaťte za více účastníků pod jedním VS.)

Pro ověření doručení platby nám napište na tabory@jaka.cz a to s odstupem 14 dnů od zaplacení nebo info na čísle 731 480 121 nebo 241 93 16 65 (potvrzení o doručení platby automaticky NEODESÍLÁME).

Informace k odjezdu a tiskoviny, které se odevzdávají:

 • konkrétní pokyny k odjezdu obdržíte v dostatečném předstihu, cca 3 týdny před odjezdem. Informace rozesíláme e-mailem, zároveň budou umístěny na www.jaka.cz
 • Odjezd je ze stanice metra ,,B“ Černý Most – stanoviště rekreační dopravy – prodloužené nástupiště MHD směrem ven z Prahy

 • vyplněný a podepsaný formulář „Informace pro zdravotníka I.
 • kopii vyplněného a potvrzeného formuláře „Informace pro zdravotníka II.“ 
  (originál má platnost 2 roky od potvrzení, můžete ho využít na další akce (např. ŠVP), stejně tak, pokud máte potvrzení lékaře z jiné předchozí akce, které není starší 2 let, postačí kopie tohoto potvrzení, které musí být platné po dobu pobytu). Bez potvrzení od lékaře a bezinfekčnosti nemůže být dítě na tábor přijato.
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny (kopii kartičky nalepte na určené místo ve formuláři „Informace pro zdravotníka I.“)
 • kopii očkovacího průkazu
 • léky, které dítě pravidelně užívá (prosíme, aby na krabičce léků bylo napsané jméno dítěte a v informacích pro zdravotníka uvedeno dávkování)
 • vyplněný a podepsaný formulář „Prohlášení

Poučení:

S sebou nebrat: Velké finanční obnosy, zlaté šperky, střelné a bodné zbraně, omamné a psychotropní látky, alkohol a tabákové výrobky. - provozovatel si vyhrazuje právo, v případě porušení tohoto zákazu, individuální posouzení nebezpečnosti takového jednání a rozhodnout o uschování věcí do konce pobytu, či v případě konzumace alkoholu, drog nebo tabákových výrobků ukončit po dohodě s rodiči dítěti pobyt.

Ostatní:

Rodiče přihlášením dítěte souhlasí:

 • že nezamlčeli žádné důležité skutečnosti o zdravotním stavu dítěte
 • že v případě úmyslného poškození majetku provozovatele dítětem, rodiče hradí vzniklou škodu
 • provozovatel neručí za případnou ztrátu či poškození movitých věcí dítěte (mobil, tablet atd.)
 • udělují svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z tábora. Souhlasí s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách, které tábor využívá k propagaci (např. facebook.com, jaka.czwww.rajce.idnes.czatd.). Rovněž souhlasí s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace tábora v tisku nebo časopise. Souhlasí i s uveřejněním fotografií na webových stránkách sponzorů. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním ke shora uvedeným účelům
 • že dítě může v naléhavém případě absolvovat v době pobytu na táboře vyšetření a ošetření lékařem. V této situaci nás bude zastupovat jakožto doprovod dítěte zdravotník zotavovací akce (případně hlavní vedoucí tábora či oddílový vedoucí). O takovéto události budou rodiče neprodleně informováni
 • že souhlasí s dopravou dítěte k lékaři v případě potřeby vozidlem, které bude na táboře k dispozici
 • proplacení poplatků za případné ošetření u lékaře bude vyžadováno po příjezdu

S sebou na tábor:

14x spodní prádlo, 14x ponožky (spodní prádlo raději navíc), 1x punčocháče či legíny, 3x tepláková souprava, 2x náhradní tepláky (kalhoty), 5x tričko krátký rukáv, 2x triko dlouhý rukáv, 2x kraťasy, 2x svetr nebo mikinu, 1x teplou bundu, 1x větrovku, čepici s kšiltem, šátek, pláštěnku, plavky, 2x ručník, hřeben, zubní kartáček s pastou, mýdlo, šampon, opalovací krém s UV filtrem, repelent, papírové kapesníky, 2x sportovní obuv, sandály do vody, neplavci kruh či rukávky, holiny!!!, baterku, psací potřeby, dopisní papír, obálky a známky, batůžek na výlet (velikosti na pláštěnku, pití, svačinu), ešus, lžíci, příbor, hrnek, spací pytel, popř. oblíbený polštářek, doporučené kapesné 600,- Kč – děti mají vše hrazené z celkové ceny tábora

Žádáme rodiče, aby vše řádně označili alespoň iniciály dítěte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolik k přihlášení a placení, věci na tábor jsou vypsány v přihlášce, zbývá tedy nastínit, kam vlastně děti pojedou. Děti jsou ubytovány v chatkách s okénkem o kapacitě 90 dětí. Horský potok protékající kolem celého tábora odděluje táborovou louku od pevné budovy. Zde je možno dětem zajistit v případě nepřízně počasí usušení věcí a také zde bude zřízena marodka. Součástí základny je jídelna o rozloze 200 m2, kde probíhá stravování dětí a taktéž náhradní program při nepřízni počasí. Kuchyně má kapacitu 200 jídel a obsluhu tvoří dva kuchaři. Ze zištných důvodů je stravování realizováno pomocí vlastních či po dohodě zapůjčených nádob, (ešusů) o které děti pod dohledem vedoucích a zdravotníka pečují. Pitný režim je v plném rozsahu zajištěn várnicí s čajem a šťávou, které jsou průběžně doplňovány. I sociální zařízení je součástí pevné budovy (sprchy, WC, umývací koryto). Suché WC je pak zřízeno na táborové louce. Sportovní vyžití a vlastní program tábora je možné realizovat na hřišti (součást tábora), dále pak na louce za táborem, (dohodnuto s majitelem) a také v nedalekém lese ve vlastnictví státu.