On-line přihláška na tábor

Políčko „Nejsem robot “ prosím zaškrtněte. Pokud jej nezaškrtnete, přihláška se neodešle.
Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem seznámen(a) se všeobecnými podmínkami akcí pro děti a mládež pořádaných JAKA z.s.. Rodné číslo účastníka je zároveň variabilním symbolem účastníka při platbě. Výše uvedené informace slouží pouze pro potřeby táborů a ke sjednání úrazového pojištění účastníků a nebudou poskytnuty nikomu jinému.